SNF Staffanstorp har JO-anmält Staffanstorps kommun

Naturskyddsföreningen Staffanstorp har JO anmält Staffanstorps kommun då de har slutat att vara tillsynsmyndighet i ärendet Microsoft. Se mer i följande dokument(pdf-filer) – Del 1 – Del 2 (På grund av problem med storleken på dokumentet på vår hemsida, har den delats upp i två delar. Del två har därför i sin sidnumrering på bilagorna […]

Läs mer

Bygglovet för Microsoft ifrågasätts

Pågående byggnation för Microsofts datorhall har fått bygglov på felaktiga grunder En granskning av handlingarna som var underlag för bygglovet till Microsofts byggnation av datorhall visar att byggnationen tillkommit efter bristfällig information till grannar och allmänhet och sannolikt i strid mot gällande detaljplan. Därför borde arbetet omedelbart stoppas. Microsoft har valt att bygga ett datacenter, […]

Läs mer

Interimstyrelse vald

Den 1 oktober valdes en ny styrelse för föreningen, vilken ska verka fram till ordinarie årsmöte i mars. Vi uppdaterar därför snart kontaktuppgifter med mera här på sidan så du som är intresserad kan höra av dig.

Läs mer

Engagera dig i Naturskyddsföreningen i Staffanstorp

Nu bjuder vi in dig som bor i Staffanstorps kommun och vill göra en insats för den lokala naturen! Vi börjar med en bildvisning om kommunens mest värdefulla naturområden, sedan en inspirationsföreläsning om hur du kan engagera dig. Därpå följer fika, som vi förstås bjuder på, samt ett extra årsmöte av stor vikt för föreningens framtid. Alla är varmt välkomna, oavsett medlem […]

Läs mer

Vi söker naturengagemang i Staffanstorp!

Hjälp oss kämpa för natur och miljö i Staffanstorp: du kan påverka! Visste du att Staffanstorps kommun enligt enkät till samtliga kommuner är sämst i Skåne på naturvård, trots fantastiska möjligheter att värna och utveckla befintliga värdefulla och tätortsnära naturområden? Inte minst därför är det viktigt med en lokal och livaktig naturskyddsförening. Vi söker nu dig som är […]

Läs mer