Kontakt

Styrelse och förtroendevalda

Denna sida uppdateras efter extra årsmöte 1 oktober.

Lennart Friberg, ordförande

Ann Margret Friberg, ledamot
0730 40 80 72
e-post

Lena Bruzæus, suppleant
073 360  04 52
e-post