Staffanstorp

Staffanstorp ligger på en helåkersbygd. Mer än åtta tiondelar av kommunens areal på 107 km2 är upplöjd åker – landets bördigaste jord (plus tio) odlad sedan 10000 år tillbaka. Resten är vägar, järnvägar och bebyggd tomtmark. Den lilla natur som finns kvar är de mossar och kärr som inte utdikades under 1800-talet. De är vi stolta över och vill vårda väl. Du hittar en presentation av de fina och besöksvärda ställena under rubriken Smultronställen.

Vi ser som vår viktigaste uppgift:

  • att vårda den lilla natur som finns i kommunen
  • att väcka opinion för att det skapas fler gröna lungor
  • att det öppna landskapet bevaras
  • att samla naturvänner i alla åldrar och ha roligt tillsammans